Šiandien yra 2016.08.26

Rugpjūčio 3-5 dienomis Ilguvos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų organizuotame turistiniame sąskrydyje ,,Pabūkime drauge gamtos apsuptyje III“. Gyventojai jau trečius metus iš eilės dalyvauja šiame renginyje, todėl labai jo laukia.. Smagu susitikti draugus iš kitų globos namų, dalyvauti įvairiose sportinėse rungtyse, estafetėse, viktorinose ir šokti kol saulė nusileis.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Liepos 26 d. grupelė Ilguvos socialinės globos namų gyventojų dalyvavo iškyloje prie Nemuno.

Minint tarptautinę alergijos dieną Ilguvos socialinės globos namuose buvo skaitoma paskaita apie alergiją ir jos priežastis. Paskaitos metu gyventojai buvo supažindinti su alergijos rūšimis, kas išprovokuoja alergijos atsiradimą, kokie alergijos maistui požymiai, profilaktinės priemonės ir pan.

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė