Šiandien yra 2018.04.22

Maloniai kviečiame tapti Ilguvos socialinės globos namų rėmėjais, paskiriant iki 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nusprendę skirti iki 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų globos įstaigai, iki š. m. gegužės 1 dienos prašome užpildyti bei pateikti FR0512 formos prašymą.

Ačiū visiems, kurie tai žada padaryti.

Ilguvos socialinės globos namai. Įmonės kodas 190792731

2018-04- 19 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė, kuri skatino Ilguvos socialinės globos namus aktyviai įsitraukti į pertvarkos procesus, dalyvauti projektinėje „ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ veikloje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04- 18 Ilguvos socialinės globos namus aplankė kraštietis, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios
klebonas Gintaras Urbštas kartu su svečiais iš Vokietijos miesto Benshaimo, kurie ne tik atvežė labdaros, bet ir mielai bendravo su Globos namų gyventojais ir darbuotojais. Direktorius Sigitas Jankauskas padėkojo už bendradarbiavimą , kuris vykdomas jau ne vienerius metus.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04- 18 Ilguvos socialinės globos namuose vyko 8 akad. val. mokymai „Konfidencialumo dilema teikiant pagalbą psichikos negalią turintiems asmenims“. Seminarą vedė Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos , menų ir socialinio darbo katedros lektorė Jūratė Makauskienė. Mokymuose dalyvavo 35 Globos namų darbuotojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė